In en om de kerk

In en om de kerk

Image

In de torenhal bevindt zich onder meer een reconstructie van de beschildering van de cellawand van de tweede Gallo-Romeinse tempel. De cella was het centrale deel van de tempel, waar het godsbeeld zich bevond. Deze reconstructie is gemaakt op basis van fragmenten gevonden in 1947.

Image

Contouren van de trap van de tweede Gallo-Romeinse tempel tot boven het maaiveld opgemetseld. Hier is een indruk te krijgen van de enorme omvang van het gebouw uit 100 na Chr.

Image

In de zijbeuk van de kerk zijn drie grote vitrines met archeologische vondsten uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Aan de hand van deze objecten vertellen vrijwilligers van het museum het verhaal van Romeinen en Bataven. Zie ook Uitgelicht

Image

De classicistische preekstoel is in 1793 gebouwd door de Amsterdamse beeldhouwer Ziezenis. Deze is in 1951 – tijdens de restauratie van het door oorlogshandelingen beschadigde kerkgebouw – voor 2000 gulden gekocht van de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam. Op de voorste hoeken staan de vier evangelisten afgebeeld: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes