Kerkenraad

vergaderen kleinRegelmatig vergadert de kerkenraad in Groot- of Klein verband. Besluiten en achterliggende informatie is op deze plek te vinden.

geluidsgolf

De bestaande geluidsinstallatie is de afgelopen jaren erg storingsgevoelig geweest. Vooruitlopend op werkzaamheden voor ‘werk aan de kerk’ zijn offertes aangevraagd voor de vervanging van de totale installatie. Backstage AV heeft opdracht ontvangen om de werkzaamheden in fasen uit te voeren, passend binnen de plannen voor ‘werk aan de kerk’.

Met de vervanging van de audio/video installatie is gewacht tot er meer zicht was op de plannen van ‘werk aan de kerk’, de uitwerking hiervan vraagt meer tijd dan gedacht. Om nu al storingvrij de diensten te kunnen volgen is besloten de vervanging van de installatie in fasen uit te voeren: geluidsinstallatie, video&beeld installatie, luidsprekerinstallatie.

De belangrijkste onderdelen van de geluidsinstallatie zijn half april vervangen zoals de versterkers, de bekabeling en alle microfoons. De installatie wordt nu ingeregeld en uitgetest tijdens de kerkdiensten en vieringen. De bekabeling wordt weggewerkt en de twee (bestaande) luidsprekers voor in de kerk worden vervangen. De installatie voor doorgifte naar ‘kerkomroep’ en de ringleiding werken weer.

De gebruikers gaan nu oefenen met de bediening van het nieuwe systeem. Dat geeft soms wat ongemak voor ons als luisteraar. Aan een definitieve oplossing voor ontvangst in de hele kerk wordt gewerkt. 

De overige onderdelen van de geluidsinstallatie en de video-installatie zullen worden uitgevoerd als de plannen voor ‘werk aan de kerk’ in uitvoering worden genomen.

Namens de kerkrentmeesters, Henk Kiestra.

Diensten

29 mei 2022 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
05 juni 2022 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: PINKSTEREN
05 juni 2022 ; 19: 00 uur
Ademviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden