Werk aan de Grote Kerk

Droom begint vorm te krijgen

10 Februari 2022. Gemeenteavond project Werk aan de Grote Kerk.

werk GK1In de Grote Kerk zaten circa 65 personen en via YouTube hadden zich nog eens 25 personen aangemeld. Een goede opkomst. Deze gemeenteavond werd georganiseerd door de Kerkenraad in samenwerking met architectenbureau Stiel. Gepresenteerd werd een masterplan van een verdere uitwerking van de Droom, zoals deze eerder aan de gemeente is gepresenteerd. De Kerkenraad is dermate enthousiast over dit plan dat dit aan de gemeente kon worden gepresenteerd.

Beantwoording vragen 2024-1

Werk aan de Grote Kerk: beantwoording vragen van gemeenteleden

werkaandekerkZoals vermeld in Onderweg van december ontving de Kerkenraad na de gemeenteavond van 24 oktober een brief van een vijftigtal gemeente- leden over het project ‘Werk aan de Grote Kerk’ met een reeks belangrijke vragen. In deze vragen komen zorgen naar voren over het project en over keuzes die al gemaakt zouden zijn. Om het gesprek open te kunnen voeren, heeft de Kleine Kerkenraad besloten een gemeenteavond te houden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag

20 februari om 20:00 uur in De Ruimte.

Het project Werk aan de Grote Kerk is ontsproten aan een bepaalde visie, de Droom. Die visie
gaat onder andere over de vraag hoe we het kerkgebouw kunnen inzetten om als christelijke gemeente blijvend relevant te zijn voor onze omgeving, zeker nu het aantal leden en de financiën afnemen.
Als christelijke gemeente zijn we op tal van manieren relevant, als het gaat om geloof, relatie met God en de medemens, betrokkenheid bij elkaar en bij onze omgeving, zorg voor vluchtelingen, ruimte voor de Voedsel- bank, enzovoorts.

Brochure 1-2020

Werk brochure 1 2020

Brochure 10-2020

Toekomst brochure 10 2020

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen. Het team is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensoverschrijdend gedrag kunt melden. Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar webmaster@pg-elst.nl

kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes