Van Jeroen en Dick

Poëzie als religieuze taal

R Kopland

Poëzie probeert het onuitsprekelijke tussen de regels door weer te geven. 'De sensatie van het uitgestelde begrip'. Zo omschreef T.S. Elliot het lezen, voelen en niet helemaal begrijpen van poëzie. Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen, ervaren dan een zakelijk geschreven verhandeling.
Daarom zijn ook veel gedeelten uit de uit de bijbel puur poëzie. Denk aan de Psalmen, Hooglied, Spreuken, en is het evangelie van Johannes niet één groot gedicht?

Bericht studieverlof Jeroen Jeroense-2

Rowan Williams

‘Profetisch christendom’

Tijdens mijn studieverlof heb ik me verdiept in het ‘profetisch spreken’ van de kerk. Het zijn in de bijbel altijd de profeten geweest die Israëls koningen opriepen om vanuit recht en gerechtigheid te regeren.

Bericht studieverlof Jeroen Jeroense - 3

IMG 1890

Kerk in transitie

De eerste week stage lopen in de Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde in Olten zit er op.

Bericht studieverlof Jeroen Jeroense - 4

IMG_2189.jpg
IMG_2155.jpg
IMG_2188.jpg
IMG_2115.jpg
IMG_2055.jpg
previous arrow
next arrow

(Eerdere berichten bij 'Van Jeroen en Dick')

De kerk van de toekomst is een kerk voor mensen
Verslag 24 mei 2024

De laatste week van het practicum in de Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde in Olten is aangebroken.

Meditatie juni 2024

image001‘Geest van God die ons bezielt’

‘O stormwind die ons huis vervult, vuur dat zich over elk verdeelt, maak onze eigen woorden tot de eigen taal van God!’

Lied 674: 4

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes