Meditatie

Geef Licht - een nieuw begin

geef licht2Meditatie december-januari

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan.

Lied 482

Persoonlijk vind ik de maand december een gezellige maand. Als het buiten donker is, branden er heel veel lichtjes aan bomen en huizen, langs de straten en op de pleinen. Veel verwijzingen naar het evangelie: sterren en engelen, uitbeeldingen van de kerststal. Maar ook uitbeeldingen van de kerstman en van rendieren. Daar heb ik niet zoveel mee, maar vooruit, als mens nou toch plezier hebben. Die lichtjes in het donker geven iets weer van de hoop, want het leven is dikwijls in andere zin donker. Gewoon door wat ons overkomt.

Poëzie als religieuze taal

Poëzie probeert het onuitsprekelijke tussen de regels door weer te geven. 'De sensatie van het uitgestelde begrip'. Zo omschreef T.S. Elliot het lezen, voelen en niet helemaal begrijpen van poëzie. Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen, ervaren dan een zakelijk geschreven verhandeling.
Daarom zijn ook veel gedeelten uit de uit de bijbel puur poëzie. Denk aan de Psalmen, Hooglied, Spreuken, en is het evangelie van Johannes niet één groot gedicht?

R Kopland

Meditatie februari 2024

barmhartigDienst van barmhartigheid

‘Dienen aan tafel’. Door elkaar tijdens de maaltijd, ‘aan tafel’, te ontmoeten, is de diaconie ontstaan. De eerste christenen deelden wat ze aan bezit hadden aan tafel met elkaar. Ze waren met een mooi woord ‘barmhartig’ naar de ander.  De diaconale taak van de gemeente van de Messias laat zich dan ook simpel samenvatten met de opdracht ‘barmhartig’ te zijn naar de naaste. Maar wat betekent dit nu eigenlijk. De dienst van barmhartigheid?

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen. Het team is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensoverschrijdend gedrag kunt melden. Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar webmaster@pg-elst.nl

kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes