In/uitloggen

Inloggen

privacyBinnen de kerk willen we de privacy respecteren.
Dat betekent voor deze website dat we geen afbeeldingen of gegevens zullen plaatsen van mensen die dat niet willen of van zaken die vertrouwelijk zijn.
Toch kunnen er gelegenheden zijn waarbij het delen van beelden of gegevens gewenst is.
Denk bv. aan foto’s of video’s van activiteiten of opbrengsten van collectes.

Daarom is er binnen de website een omgeving gecreëerd waar dit mogelijk is en waar alleen geregistreerde gebruikers van de site toegang toe hebben.
Dat betekent o.a. dat je niet zelf een account kan aanmaken maar eerst een aanvraag moet doen. We moeten tenslotte kunen vaststellen dat je bij onze gemeente bekend bent.
Wel zullen we binnenkort een uitnodiging sturen aan leden die bij ons bekend zijn om een account te malen. Daarmee krijg je toegang tot zaken die voor de buitenwereld verborgen blijven.

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes