De Ruimte

Modern klooster

tuin 1

Het idee voor De Ruimte is gebaseerd op de plattegrond van een klooster. De verschillende ruimtes van een klooster geven vorm aan de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd.

De locatie

Uit de refter komen keuken en restaurant voort, uit het gastenkwartier de ontmoetingsruimte, uit de bibliotheek de studie en catechesezaal, uit de kapel ontstaat een meditatieplek, uit de kloostertuin een gaarde om in te verwijlen, uit het kapittel de

Activiteiten

stamtafel

De Ruimte, eens een schoolgebouw,  nu een uniek christelijk spiritueel centrum

In De Ruimte vind je:

Een sfeervolle huiskamer.

Een centrale ontmoetingsplek waar je een kopje koffie of thee kunt drinken. Aan de stamtafel is gelegenheid voor een goed gesprek. Maar neem ook gerust plaats op de bank voor een informeel samenzijn. En na afloop van een bijeenkomst kun je hier napraten onder het genot van een drankje.

Tuin St. Maartenshof

tuin 1Achter De Ruimte ligt een spirituele tuin waar met vormen, planten en objecten een bijzonder invulling wordt gegeven aan de gedachten en beleving van geloof en spiritualiteit. De tuin bestaat uit drie gebieden: Ontmoeting, Inkeer en Wandeling.

Ontmoeting

Ontmoeting grenst aan de huiskamer van De Ruimte. Bij mooi weer drinken we hier 's zondags na de kerkdienst koffie en ook op andere momenten zijn hier activiteiten. Centraal in Ontmoeting staat een Christusboom (Gleditsia).

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes