Nieuws

Filosofievieringen deze zomer

filosofieIn deze nieuwe serie brengen we drie bekende  filosofen  in gesprek met Bijbelteksten over de schepping, de mens en God. Elke viering is een speelse collage van dialoog, muziek, beeld, Bijbeltekst en overweging.

Filosofen en theologen hebben immers veel met elkaar gemeen. Ze zijn allebei op zoek naar de zin en onzin van ons leven. Dat doen ze door indringende vragen te stellen. Wie is de mens? Hoe verhouden we ons tot de schepping? Wat is vrijheid?  Dit jaar gaat het niet alleen om ons eigen Christelijk geloof, maar ook om de inzichten uit het Jodendom en de Islam. Er worden ideeën en gedachten aangeboden waar de hoorder, ‘belever', zelf mee aan de slag mag gaan. De filosofie vieringen starten met een korte dialoog op het ‘filosofie - bankje' waar de filosoof en theoloog kort met elkaar in gesprek gaan over het thema.

Jeroen Jeroense,  Henk Minnema

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes