Kerkenraad

Kerkelijk vastgoed

DSC07252.jpegDe Protestantse Gemeente Elst is in het bezit van vastgoed zoals panden voor de verhuur (woningen, winkels), overige panden (de Grote Kerk, De Ruimte, Onder de Toren) en percelen. Een deel daarvan wordt beheerd door de Kerkrentmeesters, een ander deel door de Diaconie. Beide colleges worden bij het beheer hiervan ondersteund door twee professionele partijen, KKG Rentmeesters en Makelaars en Sterk Vastgoedbeheer. Daarnaast is er nog een groep vrijwilligers van onze kerk hierbij betrokken in de Werkgroep Kerkelijke Goederen (WKG).


Om dit vastgoed goed te kunnen beheren - nu en in de toekomst – heeft de kerkenraad besloten om het beleid rondom het kerkelijk vastgoed te analyseren en indien nodig veranderingen hierin aan te brengen. Zo zal er verduurzaming van een aantal panden noodzakelijk zijn en misschien is het zinvol om panden en/of grond te verkopen om de vrijgekomen middelen anders te beleggen. Hiervoor zal een uitgebreide inventarisatie gemaakt moeten worden van de huidige staat van onderhoud van het vastgoed, van de kosten en baten en waarbij ook oog zal zijn voor duurzaamheid en wellicht emotionele aspecten rondom sommige panden.
Omdat dit alles veel tijd, inspanning en expertise vraagt, kan dit met vrijwilligers alleen niet gerealiseerd worden. Deze taken zullen daarom aan de professionele partijen (KKG en Sterk) uitbesteed worden, waarbij zij frequent rapporteren aan de colleges.
Daarnaast zal er een Strategische Vastgoed- commissie ingesteld worden die lange termijnbeleid en kaders bepaalt en van afstand toezicht houdt op de uitvoering en naleving van het beleid.

Bron: Onderweg april 2024

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes