Orde van dienst

De viering op zondagmorgen heeft een vaste opbouw.
Er zijn drie hoofddelen: Voorbereiding, de Schriften en Gebeden en gaven.

VOORBEREIDING

preekstoel 1Orgelspel
 Je kunt luisteren naar het orgelspel en degenen die naast je zitten begroeten en even kennismaken, zeker als je naast iemand zit die je nog niet kent.

Mededelingen
 
De ouderling van dienst vertelt de laatste mededelingen over de dienst. Uitgebreide mededelingen staan in onze weekbrief 'Blikvanger'.

Stilte
 
Ieder kan zich in stilte voorbereiden.

Groet en bemoediging
 De voorganger en de gemeente groeten elkaar en wensen elkaar Gods nabijheid.

Drempelgebed
 
We zijn een drempel over van buiten naar binnen en we richten ons gezamenlijk op God.

Samenzang
 
In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.

Smeekgebed
 
We vragen God om ontferming voor de nood van en in de wereld.

Loflied
 Omdat God trouw is en barmhartig, loven wij hem meteen na het smeekgebed.

Verhaal
 
Voor de kinderen vertelt de voorganger een verhaal met een verwijzing naar het thema van de viering.

Samenzang
 
In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.

DE SCHRIFTEN

bijbel

Gebed van de zondag
 De traditie reikt ons een gebed aan voor elke zondag.

Bijbellezing
 We lezen uit de Bijbel volgens het rooster van de Raad van Kerken uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De eerste lezing uit de Bijbel is in de regel uit het Oude Testament

Samenzang
 We zingen uit 'Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk'.

Bijbellezing
 
Deze tweede lezing uit de Bijbel is in de regel uit het Nieuwe Testament, meer in het bijzonder uit een van de levensverhalen van Jezus.

Samenzang
 
In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.

Verkondiging
 
De predikant legt de gelezen Bijbeltekst uit, associeert erop en geeft aan waar deze aansluit bij het dagelijkse leven en hij/zij getuigt van zijn/haar geloof.

Orgelspel
 
Een moment zonder woorden, een moment van overdenking

Samenzang
 
In de zang drukt de gemeente geloof, hoop en liefde uit.

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 
We richten ons tot God met onze blijdschap en met ons verdriet en we vragen in het bijzonder de zorg van God voor mensen die bijzondere aandacht nodig hebben.

Collecte
 
We zamelen geld in voor een goed doel (diaconie) en voor de eigen gemeente (kerkbeheer).

Slotlied

Zegen
 Ieder krijgt de nabijheid van God toegezegd.

Uitgangscollecte
 
Delen is het hart van de christelijke gemeente. Bij de uitgang geven we opnieuw geld voor een goed doel.

 

Na de viering is iedereen welkom in De Ruimte om 'op de koffie' te komen.

Diensten

12 dec 2021 ; 10:00 uur
Ochtendviering: 3e advent
19 dec 2021 ; 10:00 uur
Ochtendviering: 4e advent
24 dec 2021 ; 22:00 uur
KERSTNACHT
25 dec 2021 ; 10:00 uur
KERSTMIS
31 dec 2021 ; 14:30 uur
Oudjaarsdag

Orden van dienst

Blikvanger

Diensten

12 dec 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 3e advent
19 dec 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 4e advent
24 dec 2021 ; 22: 00 uur
KERSTNACHT
25 dec 2021 ; 10: 00 uur
KERSTMIS
31 dec 2021 ; 14: 30 uur
Oudjaarsdag

Uitzending

viering beluisteren

viering zien

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden