Toelichting

Toelichting

Bij kerkdiensten/vieringen

Collectes

In het informatiebulletin van de gemeente worden de doelen kort omschreven. De Blikvanger ligt elke zondag vóór de viering in de torenhal.

Read More ...

Orde van dienst

De viering op zondagmorgen heeft een vaste opbouw.Er zijn drie hoofddelen: Voorbereiding, de Schriften en Gebeden en gaven.

Read More ...

Vieringen kerkelijk jaar

Kleur in de kerk

Met kleuren geven we aan wat de sfeer van de kerkdienst is. De kleur die bij de dienst hoort is te zien op de gekleurde plaat op de lessenaar. De predikanten dragen ook gekleurde stola's. We...

Read More ...

Advent

Met advent begint het feestseizoen van de kerk, het kerkelijk jaar.Vier weken voor Kerst is de eerste adventszondag. Er zijn er vier in totaal.Advent betekent 'komst'. In die vier weken bezinnen we...

Read More ...

Kerst

Jezus is geboren. Dat vieren we als het Kerstmis is. In de mens Jezus is God de mensen nabijgekomen.Jezus heeft verhalen verteld om ons te leren hoe we goed leven. Jezus brengt ons ook dichter bij...

Read More ...

Veertigdagentijd

Veertig dagen lang opnieuw bezinning. Bezinning op vragen als: "Wat betekent het leven van Jezus voor mij?", "wat betekent zijn dood voor mij?", "wat is belangrijk in mijn leven?", 'waar leef ik...

Read More ...

Pasen

Jezus is gestorven én Hij leeft! Dat is kort en goed het feest van Pasen.Dat betekent dat er toekomst is, waar wij geen toekomst zien. Een nieuw begin als wij alleen denken aan het einde. Op...

Read More ...

Hemelvaart

Jezus leeft, maar is niet lijfelijk bij ons. De Bijbel vertelt dat Jezus nadat Hij is opgestaan naar de hemel is gegaan. Jezus is waar Hij vandaan komt. Hij is een geschenk uit de hemel.Jezus is dan wel...

Read More ...

Pinksteren

De Geest die Jezus bezielt, bezielt alle mensen die ervoor open staan. Dat is wel een feest waard. Pinksteren is een feest van enthousiasme. We kunnen God dichtbij ons weten. Zo dichtbij als de...

Read More ...

Zondag Voleinding

Omkijken en vooruitkijken, gedenken en verwachten. Dit zijn de kernwoorden voor zondag Voleinding. We beleven de wereld als schepping van God. Dit werk is nog niet af. We zien uit naar de voltooiing van de...

Read More ...

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen. Het team is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensoverschrijdend gedrag kunt melden. Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar webmaster@pg-elst.nl

kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes