Diaconie

About2

De handen van de gemeente

Het College van diakenen, kortweg de diaconie, draagt zorg voor de lichamelijke, sociale en materiële noden van de medemens; plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Kernwoorden: barmhartigheid en rechtvaardigheid.

De diaconie kijkt waar hulp nodig is. Dit doet zij in nauwe samenwerking met andere organisaties. Soms bestaat de hulp uit materiële zaken (bijvoorbeeld een andere wasmachine), soms uit financiële steun. De diaconie krijgt haar middelen uit de opbrengsten van bezittingen, uit erfenissen en collecten. Deze verdeelt zij over veel doelen; soms dichtbij (zoals noodhulp voor een medemens in een acute noodsituatie), soms veraf (steun aan ontwikkelingsprojecten of bij natuurrampen). Dit doet zij op basis van een aantal richtlijnen. De bijdrage kan bestaan uit een (renteloze) lening, een gift, een bijdrage in natura (broden voor de voedselbank) of "in de hand" (kerstattentie).

De diakenen zijn lid van de kerkenraad, maar de diaconie is een zelfstandig rechtspersoon naast de gemeente. De geldmiddelen en overige bezittingen van de gemeente en die van de diaconie blijven daardoor gescheiden.

De diakenen hebben ook een eigen rol in de kerkdienst: zij verzamelen ("collecteren") de gaven van de gemeenteleden en helpen bij het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal.

De diakenen zijn actief op verschillende gebieden:

  • De gemeentediakenen houden zich bezig met het wel en wee van de inwoners van de gemeente Overbetuwe. Ze werken nauw samen met maatschappelijke organisaties als Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk, Forte Welzijn en de voedselbank. In overleg kan noodhulp, een lening of een kerstattentie worden verstrekt.
  • De ZWO-diaken maakt deel uit van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie valt onder de diaconie. Zending is de verspreiding van het Woord van God, Werelddiaconaat is zorg voor hen die geen helper hebben in de wereld en Ontwikkelingssamenwerking helpt mensen om een eigen menswaardig bestaan op te bouwen. Er wordt nauw samengewerkt met Kerk in Actie en Dorcas.
  • De jeugddiaken stimuleert de jongeren in de kerkgemeente om om te zien naar de zwakkeren in de samenleving.
  • De (thema)diaken duurzaamheid maakt de mensen bewust van het verduurzamen van hun gedrag (energiebesparing, afval beperken en scheiden, duurzaam inkopen, omgaan met elkaar, en meer) en maakt het handelen van de kerkorganisatie duurzamer. De schepping is ons toevertrouwd en we hebben de opdracht haar te bewaren voor ons nageslacht.
  • Noodfonds Betuwe
    In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid (stille) armoede en de groep ‘minima’ aanzienlijk groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen.
    Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken heeft samenwerking met elkaar gezocht. Door de krachten te bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker hulp geboden worden aan mensen in acute (geld)nood. Daarbij worden de individuele diaconieën ontlast in de zorg voor behoeftigen. Zie ook: www.noodfondsbetuwe.nl

De diaconie ondersteunt projecten in het binnen- en buitenland.

Heb je een vraag dan kun je altijd contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieren

07 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 3e zondag 40 dagentijd
07 mrt 2021 ; 19: 00 uur
Ademviering
14 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 4e zondag 40 dagentijd
21 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 5e zondag 40 dagentijd
28 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Palmzondag, 12+ groep

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Introductie website

website

Museum en Kunst

tempel kerkmuseum

1638 kunstindekerk image s 20160918140058

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden