Lezerspodium

Klemmende Kerstgedachten

Column Peter de Leeuwerk

In de afgelopen weken spookten mij allerlei actuele onderwerpen door het hoofd waaraan ik deze column had willen wijden. Zo had ik het willen hebben over de 70 miljoen Amerikanen die Trump graag in het Witte Huis hadden zien blijven en de vraag willen stellen wie deze Amerikanen ooit de hoop heeft ontnomen op een goede toekomst. Ik had het natuurlijk weer over de Coronacrisis willen hebben, en dan met name over het feit dat de zwakste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, en dat juist in een periode in de moderne geschiedenis waarin de kloof in de samenleving toch al dieper en breder is geworden. Ik had het willen hebben over de schrijnende woningnood, die bijna naoorlogse proporties heeft aangenomen, en die veel jonge mensen mismoedig maakt. Ik had het willen hebben over de ernstige misstap van een vooraanstaande politicus van een mijns inziens verstandige en fatsoenlijke partij, die het ‘normaal’ vindt - of in elk geval vond, maar dat zullen we nooit helemaal zeker weten – dat een school van ouders mag vragen homofilie af te wijzen, schriftelijk nog wel. Maar wees gerust, dat doe ik dus allemaal niet.

geloof hoop liefdeWaar overal de cafés dicht moeten, gaat dit café gelukkig vrolijk verder. Wel met een pittig thema, nl de geloofsbelijdenis.

Op de 2e avond dachten we met elkaar na over de eerste twee woorden van die belijdenis: “Ik geloof". Vincent Vulto had een praatpapier gemaakt met onder andere uitspraken van Meister Eckhart, Kierkegaard en Buber.

Vieren

17 jan 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
18 jan 2021 ; 20: 00 uur
Gebedsdienst Molukse Evangelische Kerk Sela Machlekot
20 jan 2021 ; 20: 00 uur
Gebedsdienst R.K. parochie H. Maria Magdalena
24 jan 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 12+ groep
24 jan 2021 ; 20: 00 uur
Gebedsdienst Protestantse Gemeente Elst

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Introductie website

website

Museum en Kunst

tempel kerkmuseum

1638 kunstindekerk image s 20160918140058

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden