rentmeester 2Werkwijze, taakverdeling

Voor het beheer van de kerk en de bijbehorende gebouwen zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk.

Elke zondag collecteren er twee kerkrentmeesters. Na afloop van de viering tellen zij de opbrengst van de collectes en dragen er zorg voor dat het geld op de bankrekening van de kerk wordt gestort.
De penningmeesters van dit college bereiden o.a. de begroting voor en dragen zorg voor betaling van facturen.
Jaarlijks organiseert het college de actie Kerkbalans.
Eén van de kerkrentmeesters is belast met personeelszaken.
Het beheer en onderhoud van de gebouwen (De Grote Kerk en De Ruimte), het onroerend goed en de landerijen in bezit van de kerk, valt ook onder de kerkrentmeesters.

 


kerkbalans1Elk jaar in januari wordt onder leiding van het College van Kerkrentmeesters de actie Kerkbalans georganiseerd. De kerkelijke organisatie vraagt dan een financiële  bijdrage aan haar leden. Onze kerk is een kerk van en voor betrokken mensen. Mensen die inspiratie in de kerk willen opdoen. Mensen die de kerk levend willen houden. Mensen die actief betrokken zijn; energiek, luisterend en omziend naar elkaar. Dat is een levende kerk. De levende kerk vraagt om levend geld: geld waarmee we vandaag kunnen financieren wat we vandaag uitvoeren. Het vermogen van onze kerk, in de vorm van spaargelden en andere bezittingen, is bedoeld om de gebouwen in stand te houden of investeringen te doen.

De kerk is geroepen om pastoraal en diaconaal actief te zijn in deze wereld. De wereld is "op drift", oude ideeën en waarheden worden ingeruild voor nieuwe. Barmhartigheid en vrijgevigheid zijn niet meer vanzelfsprekend. De kerk wil een tegengeluid laten horen en een daad stellen. En daden kosten geld. De financiële bijdrage geeft ruimte om wensen in te vullen. Om de kerk ook echt kerk te laten zijn.


Beheer kerkelijke goederen

De kerkelijke goederen van de Protestantse Gemeente Elst bestaan voornamelijk uit opstallen (woningen en winkelpanden) in Elst en landerijen elders in het land.
Het beheer van de kerkelijke goederen van de Diaconie en Kerkrentmeesters zijn financieel gescheiden.

Het beheer van onze kerkelijke goederen is uitbesteed aan Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) in Amersfoort. KKG is een stichting die zich bezighoudt met het beheer van kerkelijk vastgoed voor kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De werkgroep valt onder het College van Kerkrentmeesters en functioneert als adviesorgaan voor de onroerende goederen van diaconie en kerk. De werkgroep bestaat uit 2 kerkrentmeesters en 2 gemeenteleden. Eén van de gemeenteleden vertegenwoordigt de Diaconie.


Diensten

03 dec 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 1e advent
10 dec 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 2e advent
17 dec 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 3e advent

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

ANBI KerkANBI DiaconiePrivacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden