Modern klooster

tuin 1De Ruimte als modern klooster

Het idee voor De Ruimte is gebaseerd op de plattegrond van een klooster. De verschillende ruimtes van een klooster geven vorm aan de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd.

De locatie

Uit de refter komen keuken en restaurant voort, uit het gastenkwartier de ontmoetingsruimte, uit de bibliotheek de studie en catechesezaal, uit de kapel ontstaat een meditatieplek, uit de kloostertuin een gaarde om in te verwijlen, uit het kapittel de vergaderruimte, uit de werkplaats een atelier en kerkelijk bureau en uit  het kantoor van de gastenbroeder een pastorale ruimte waar de predikant of pastor kantoor houdt. In De Ruimte hebben de twee predikanten hun werkplek  Zo ook de jeugd- en jongerenwerkster, facilitair coördinator en de  secretariaatsmedewerker van het kerkelijk bureau.

De geschiedenis

In de Middeleeuwen waren kloosters veel meer dan alleen maar plaatsen waar werd gebeden en gevierd. Ian Bradley, kerkhistoricus, schrijft dan ook in zijn boek ‘Keltische spiritualiteit’: ‘Kloosters vervulden de rol van ziekenhuis, hotel, school, universiteit, atelier, open gevangenis, nachtverblijf, inloophuis, kerk, zendingsbasis, plek van gebed en geestelijke leiding’. Het klooster is daar dus veel meer dan een plek waar wordt gevierd en gebeden. Het is een centrum waar allerlei verschillende ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Van studiecentrum tot hotel.

De visie

De Ruimte wil uitdrukkelijk openstaan naar de wereld toe. Een huis waar allerlei activiteiten op het grensgebied van geloof en zingeving een plaats kunnen krijgen. De grondtoon wordt gevormd door de getijden, de vieringen en gebeden. Daar klopt het hart van de christelijke spiritualiteit.

In De Ruimte worden allerlei boeiende verbindingen gelegd. Mensen die naar het centrum gaan voor een goed gesprek aan de stamtafel over het laatste nieuws ontmoeten er bijvoorbeeld mensen die zich professioneel bezighouden met buurtzorg of een groep die zich interesseert in de geloofsopvoeding van hun kinderen. Al die verschillende mensen ontmoeten elkaar tijdens de pauze bij de koffie en delen hun ideeën en ervaringen. Of er worden aan het eind van de avond bij de bar interesses gedeeld. Doordat verschillende mensen elkaar ontmoeten die elkaar anders wellicht niet waren tegengekomen ontstaan er allerlei interessante kruisbestuivingen. Er groeien nieuwe inzichten en ideeën.

De activiteiten

Naast films, lezingen boekbesprekingen of vergaderingen worden er ook vieringen georganiseerd in de stilte-ruimte. Als in een klooster wordt er elke ochtend een kort getijdengebeden georganiseerd. Een plaats waar iedereen christelijke spiritualiteit kan ervaren in een maatschappij waar deze steeds schaarser wordt. Een frisse bron om je aan te laven.

Diensten

03 dec 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 1e advent
10 dec 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 2e advent
17 dec 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 3e advent

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

ANBI KerkANBI DiaconiePrivacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden