Jeroen, Dick

En verder ...

Jeroen Dick 2

… is dit een plek waar onze predikanten Jeroen en Dick hun gedachten, inzichten, artikelen, binnenkomers, etc.  met ons delen.

 


 

Compassie voor de eenzamen, vluchtelingen en zij die leven in armoede

Kerken hebben een taak om de eenzaamheid onder mensen aan te pakken. Daarnaast vinden kerkgangers het belangrijk dat de gemeente van de Messias zich bekommert om vraagstukken als vluchtelingenopvang en armoede. De onderwerpen eenzaamheid, vluchtelingenopvang en armoede dienen hoog op de agenda van de kerk te staan blijkt uit een onderzoek dat is gehouden in opdracht van actie kerkbalans onder ruim vierduizend leden van de katholieke, protestantse en oudkatholieke Kerken en de evangelische broedergemeente. Het zijn onderwerpen die ook mij als predikant zeer ter harte gaan.

Op naar een ‘verschillige kerk’

meditatie‘De mens is niet alleen geschapen naar het beeld van God, maar bovenal deelt God zelf in het bestaan van de mens. In deze theologie is de mens meer dan een toevallige voetnoot in het wel en wee van God. God en mens, Schepper en schepping zijn fundamenteel wederkerig. Juist door deze wederkerigheid hebben we als mens, als kerk een grote verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de aarde. God zelf kan het niet alleen af. Of misschien beter geformuleerd: God wil het niet alleen.

Uit uw hemel zonder grenzen

komt Gij tastend aan het licht,

met een naam en een gezicht

even weerloos als wij mensen.

Liedboek 527

Wie midden in het leven staat en om zich heen kijkt, ziet dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben of die door een dal heen gaan, aan lichaam of ziel, aan zichzelf, aan de levenspartner, aan ouders of kinderen. Wat geeft nou houvast als je alle houvast kwijt bent? Nou, niks natuurlijk, want je bent alle houvast kwijt. En toch kan er iets van vertrouwen zijn dat je niet helemaal losgelaten bent. Misschien komt dat pas op als de weg naar herstel al is ingezet, terwijl je het zo nodig hebt in het moment dat je als diep en donker ervaart.

Op de vroege ochtend van 6 juni stond ik met een enorme koffer die maar half gevuld was op het station van Nijmegen. Ik zou die dag met de trein naar Nürnberg reizen om van 7 t/m 11 juni samen met een groep collega’s aanwezig te zijn op de 38e Kirchentag. Voor mij zou het de derde keer zijn dat ik dit sprankelende festijn mee zou maken: in 2017 was ik erbij in Berlijn, in 2019 in Dortmund (2021 ging niet door ivm corona) en nu dus in deze stad in de deelstaat Beieren.

De Kirchentag leerde ik kennen door een Duitse collega met wie ik bevriend ben sinds mijn nascholing op Hydepark. “Dat is echt iets voor jou!” had ze gezegd en ze nam me mee naar Berlijn. Ze had gelijk. Ik vond het fan-tas-tisch! En wist niet wat ik meemaakte: samen met tientallen duizenden andere bezoekers vijf dagen lang door de stad zwerven die doordrenkt is van kerkdiensten, concerten, workshops, podia, discussies, bijbelstudies, lezingen en een gigantische ‘Markt der Möglichkeiten’ in het beursgebouw. Op straat kraampjes waar groepen en kerken zich presenteren en waar je alles komt te weten over pelgrimeren, experimentele kerkdiensten, diaconale projecten, of vernieuwend jeugd- en jongerenwerk. Eén van de hoogtepunten in Berlijn was zonder twijfel de ontmoeting tussen Barack Obama en Angela Merkel. Ik lees nog vaak de inspirerende dingen na die die twee toen hebben gezegd terwijl ze met elkaar in gesprek waren op het podium dat was opgesteld voor de Brandenburger Tor. Ik hing aan hun lippen…

Diensten

24 sept 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
01 okt 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
01 okt 2023 ; 19: 00 uur
Ademviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

ANBI KerkANBI DiaconiePrivacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden